แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน

คลังข้อมูล


  1. KM ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
  2. คู่มือ/แนวทาง
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด →
image no event

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด →

เกี่ยวกับกลุ่มตรวจสอบภายใน